Zapraszamy na naszą platformę kursów online z zakresu coachingu i wspierania w rozwoju.

  Available courses

  Szkolenie Jak zarabiać na coachingu i szkoleniach? dostarcza wiedzy i narzędzi przydatnych na etapie budowania własnej praktyki coacha i trenera. W trakcie kursu będziemy dzielić się doświadczeniami związanymi z prowadzeniem jednoosobowej firmy. Zaprezentujemy przydatne narzędzia i modele pracy, które pomogły nam utrzymać się na konkurencyjnym rynku.

  Kurs kierowany jest do coachów, trenerów, doradców zawodowych, psychologów, terapeutów, innych profesjonalistów, którzy myślą o pracy na własny rachunek.

  Czas trwania: 3 tygodnie

  Program:

  • Na jakie pytania koniecznie musisz sobie odpowiedzieć zanim zaczniesz?
  • Jak wybrać dobrą specjalizację i wyróżnić się na rynku?
  • Jak zbudować efektywny model pozyskiwania klientów?
  • Co powinienem wiedzieć o nowoczesnym marketingu?
  • Jak wykorzystać internet do wspierania rozwoju mojej firmy?


  Szczegółowy program - tutaj  Podczas kursu omawiamy specyfikę coachingu w biznesie. Na ten rodzaj coachingu możemy patrzeć z trzech perspektyw: z perspektywy menadżera, który chce wykorzystywać go do pracy ze swoimi podwładnymi, z perspektywy coacha wewnętrznego i konsultanta z zewnątrz . W trakcie kursu dzielimy się swoimi doświadczeniami pracy z biznesem. 

  Czas trwania: 4 tygodnie.

  Program:

  • Specyfika coachingu w biznesie.
  • Menadżer coachem.
  • Coach wewnętrzny w organizacji.
  • Coach jako konsultant zewnętrzny.

  Szczegółowy program - tutaj

  Kurs rozwija kompetencje specjalistyczne osób, które zajmują się wspieraniem innych w zmianie. W tracie kursu pokazujemy, jak można wykorzystywać różnego rodzaju narzędzia - karty coachingowe, kości, figurki, itp. w procy coachingowej z Klientami indywidualnymi, zespołami i grupami..

  Kurs kierowany jest do coachów, trenerów, doradców zawodowych, psychologów i terapeutów.

  Czas trwania: dostęp na rok

  Program:

  • Metafora i gadżety w procesach zmiany.
  • Praca z gadżetami w coachingu indywidualnym.
  • Praca z gadżetami w coachingu grupowym.
  • Praktyka i przegląd narzędzi.

  Kurs przygotowuje do pracy w charakterze life coacha. W tracie kursu wyjaśniamy, co jest specyficznego w pracy coachingowej life coacha, prezentujemy różne specjalizacje life coachingowe i wyjaśniamy jak zaistnieć na rynku poza biznesem. To kurs dla wszystkich tych, którzy chcą pracować z klientem indywidualnym poza strukturami firmowymi. Prezentujemy przykładowe narzędzia i techniki, które sprawdzają się w pracy life coacha.

  Kurs kierowany jest do coachów, trenerów, doradców zawodowych, studentów, przedsiębiorców.

  Czas trwania: 4 tygodnie

  Program:

  • Life coaching jako specjalizacja.
  • Life coaching jako biznes.
  • Początki praktyki life coacha.
  • Superwizja i rozwój life coacha.

  Szczegółowy program - tutaj

  Kurs adresowany jest do coachów, którzy chcą pogłębić i poszerzyć swoje kompetencje w oparciu o wiedzę z zakresu technik psychologicznych. W trakcie kursu prezentujemy podstawowe szkoły psychologiczne, które opracowały bogatą metodykę pracy aby pomagać ludziom w rozwiązywaniu różnego typu problemów. Kurs zawiera opis najważniejszych narzędzi i technik opracowanych przez wybitnych psychologów i terapeutów. Metody te mogą znaleźć zastosowanie w pracy coacha lub też stanowić źródło inspiracji dla tworzenia własnych narzędzi opartych na sprawdzonych i powszechnie akceptowanych wzorcach.

  Czas trwania: 4 tygodnie.

  Program:

  Szczegółowy program - tutaj


  Profesjonalny coaching to szkolenie, podczas którego prezentujemy jedną z niezwykle skutecznych metod wspierania innych w rozwoju. Zaprezentujemy przydatne modele i narzędzia pracy, które wykorzystuje coach pracując w relacji indywidualnej i grupowej.

  Kurs kierowany jest do osób, które zastawiają się, czy zawód coacha jest dla nich. Udział w kursie jest okazją, aby zweryfikować własne wyobrażenia na temat tej metody pracy i zobaczyć, jakie są perspektywy pracy w coachingu.

  Czas trwania: 3 tygodnie

  Program:

  • Coaching jako metoda wspierania w rozwoju.
  • Proces coaching.
  • Rynek usług coachingowych.


  Szczegółowy program - tutaj  Kurs przygotowuje do pracy z osobami, które prowadzą własne firmy lub planują rozpoczęcie działalności gospodarczej. W trakcie kursu wyjaśniamy, co jest specyficznego w pracy coachingowej z przedsiębiorcami, prezentujemy przykładowe programy coachingowe i struktury sesji. Pokazujemy przykładowe narzędzia i techniki, które sprawdzają się w pracy z właścicielami firm.

  Kurs kierowany jest do coachów, trenerów, doradców zawodowych.

  Czas trwania: 3 tygodnie

  Program:

  • Coaching jako metoda wspierania przedsiębiorców
  • Specyfika coachingiu przedsiębiorczości
  • Kompetencje coacha pracującego z przedsiębiorcami
  • Struktura programu coachingowego w coaching przedsiębiorczości
  • Techniki i narzędzia wykorzystywane w coachingu przedsiębiorczości


  Szczegółowy program - tutaj  DOBRY COACH™ to program superwizyjno-rozwojowy dla praktykujących coachów.

  Program dla osób, które myślą o zmianie kierunku swojej kariery zawodowej...